Word vriend

Voor € 25,00 per maand kunt u een kind sponsoren.

In tegenstelling tot andere stichtingen die een vergelijkbaar bedrag per kind vragen, beperken onze projecten zich niet tot het aanbieden van alleen onderwijs. Daarom zijn de kosten die wij maken per kind gemiddeld € 80,00 per maand. In onze projecten wonen de kinderen permanent zodat wij tevens kosten maken voor huisvesting, voedsel, kleding en medicatie. Daarom worden de kosten van één kind door meerdere sponsors voldaan.

U kunt zelf kiezen welk kind u wilt sponsoren en of u geheel of gedeeltelijk wilt sponsoren. Tevens kiest u voor welk gedeelte van de kosten uw sponsorbijdrage gebruikt wordt: - Onderwijs - Huisvesting en kleding - Voedsel en medicatie Om aan de € 80,00 per maand per kind te komen worden tevens de giften van donateurs voor een gedeelte gebruikt voor bovenstaande kosten. Wanneer het kind van uw keuze al voor alle 3 de kostenposten wordt gesponsord dan ontvangt u van ons een voorstel voor het sponsoren van een ander kind. Als sponsor wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van het welzijn van uw sponsorkind en de weeshuizen.

Heeft interesse neem dan contact op met Info@s2sfoundation.org