Warembo Girls

Het Warembo Girls Project (WGP) biedt jonge (tiener)moeders, die met hun kind op straat leven, de mogelijkheid om een toekomst voor zichzelf en hun kind op de bouwen. Er is een klein Swahili huisje gehuurd waar de moeders en hun kind met elkaar wonen en hierbij begeleiding krijgen. Zij volgen een opleiding in het volwassenen onderwijs tot bijvoorbeeld kleermaakster of kapster waardoor ze na een periode van maximaal 4 jaar geheel zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Op dit moment worden 2 moeders met hun kind opgevangen in dit project. Vanwege de omvang van de werkzaamheden in de overige projecten (DCC en OBC) zal het Warembo Girls Project niet verder worden uitgebreid.