Nursery school

Dickson Academy Nurseryschool

Haal het beste uit een kind naar boven

De kleuterschool was onderdeel van het Dickson Children Centre, waar alleen de kinderen van DCC les kregen. Sinds januari 2011 zijn de meeste kinderen naar de lagere school gegaan en hebben we de kleuterschool nu ook opengesteld voor kinderen uit de omgeving en zijn het proces begonnen om de kleuterschool te registreren als Dickson Academy Nursery School.

Onze visie is:

Het aanbieden van Montessori gericht onderwijs, met name aan arme en emotionele en sociaal beschadigde kinderen, met focus op de totale ontwikkeling van het kind.

Veel kinderen van Dickson Children Centre hebben een leerachterstand, doordat er geen geld thuis was om naar school te kunnen gaan of doordat moeder op straat woonde, of doordat het kind in een omgeving verkeerde waar het sociale en emotionele beschadigingen heeft opgelopen. Op veel scholen in Kenia wordt er echter vooral gekeken naar het academisch presteren van de kinderen. Loopt het kind achter in ontwikkeling dan krijgt het veelal te maken met afwijzing en straf. Ook is het mogelijk dat het kind geen examen mag doen, omdat dan het niveau van de school negatief beïnvloed wordt.

Op de Dickson Academy willen we niet alleen academisch gericht werken met de kinderen, maar we willen ze ook sociaal en emotioneel begeleiden. Hiervoor hebben we maatschappelijk werkers in het centrum. Omdat elk kind andere talenten en gaven heeft, willen we het beste in elk kind stimuleren. Dat wil zeggen dat we niet alleen academisch gericht zijn, maar ook naar andere talenten kijken, zoals op het gebied van muziek, sport en drama. Verder willen we Montessori gericht lesgeven met het gebruik van veel materialen.

We willen de school openstellen voor kinderen vanuit verschillende sociale achtergronden. Het idee daarbij is om de meer welgestelde familie het volledige schoolgeld te laten betalen en de minder bedeelde gezinnen naar draagkracht van hun inkomen. Voor degenen die niet in staat zijn om het schoolgeld te kunnen betalen, willen we door middel van een sponsor programma, ook deze kinderen een kans geven om naar school te gaan en zo een toekomstperspectief te geven. We bieden de kinderen naast onderwijs ook een maaltijd aan.

DICKSON ACADEMY NURSERY SCHOOL

Dickson Children Centre beschikt over een eigen Nursery School. De kleuterschool is gestart in 2007, toen zijn we verhuisd naar het nieuwe huis in Port Reitz. Het huis heeft een grote kelder en we besloten deze om te zetten in een Nursery School, zodat onze eigen kinderen  er kunnen worden onderwezen. Toen de meeste van onze kinderen doorstroomden naar de lagere school, hebben we besloten om ook andere kinderen op mee te nemen uit het gebied. Vanaf januari 2011 is de kleuterschool  geopend voor de gemeenschap.

Dickson Academy Nursery School  gebruikt het Keniaanse onderwijssysteem geïntegreerd met het Montessori onderwijs systeem. Het is onze wens dat de kinderen met het gebruik van dit systeem en het Montessori lesmateriaal  een beter begrip en inzicht in het lesmateriaal krijgen en niet alleen leren te onthouden. Veel aandacht wordt ook gegeven aan de persoonlijke ontwikkeling. Al onze docenten zijn Montessori opgeleid.

Sponsor programma

In Kenia moeten de kinderen hebben kunnen leren lezen en schrijven in de kleuterschool voordat ze naar de basisschool  gaan. Lagere school onderwijs is gratis, maar voor de kleuterscholen moet schoolgeld betaald worden. Arme gezinnen kunnen het zich niet veroorloven om dit schoolgeld te betalen, wat het moeilijk maakt voor de kinderen om naar de basisschool gaan, omdat ze eerst moeten leren lezen en schrijven. Daarom heeft Dickson Academy Nursery School heeft een sponsor-programma voor deze kinderen. De andere ouders, die het kunnen betalen, betalen wel schoolgeld, zodat de kleuterschool onafhankelijk kan functioneren.Met het sponsorprogramma worden kinderen uit gezinnen die  onder de armoedegrens leven gratis onderwijs aangeboden. Sponsor een leerling.